Necati BULAK

Necati BULAK

Mail: necatibulak@gmail.com

''Dünya'nın en Güçlü LOBİCİLİK KONSEYİ''

''Dünya'nın en Güçlü LOBİCİLİK KONSEYİ''

Ulusal Kalkınma ve Toplumsal Barış Hareketinin

21.Projesi

''Dünya'nın en Güçlü LOBİCİLİK KONSEYİ''

 

LOBİCİLİK nedir ?

Bir birey veya bir grubun belirli bir ilke, görüş ya da bir kampanyaya, projeye destek için Parlamentodan ya da önemli kurumsal, tanınmış tüzel bir kişiyi ve grubu ikna etmek için yürütülen KULİS, halkla ilişkiler etkinlikleridir.

Lobicilik şahsen, mektup ve e-posta göndererek veya sosyal medya aracılığıyla yapılabilir.

Bunlara ek olarak, eğer endişelerinizi, inançlarınızı, fikir ve görüşlerinize inanabilecek kişi ve gruplar bulursanız yapacağınız lobicilik faaliyetleri de o denli etkili olacaktır.

Dünya'nın en güçlü LOBİLERİ...

Bunun nedeni, aynı fikir ve görüşlerin çoğalmasıyla bir kar topu etkisi yaratmasıdır. Bu gibi gruplarda oluşan ortak izafiyet ile kartopunuz artık bir çığ etkisi yaratır ve etkilemek istediniz kişi ve gruplar üzerinde etkisi daha da fazla artar.

İşletmeler, hayır kurumları, baskı grupları, sendikalar ve çeşitli sanayi sektörlerinin temsilcileri lobicilik faaliyetlerini en çok kullanan grup ve organizasyonlardır.

LOBİCİLİK....

Lobicilik, yasal veya düzenleyici faaliyetlerle ilgili politika ve karar alma sürecinin oluşturulmasını veya uygulanmasını doğrudan veya dolaylı olarak etkilemek amacıyla gerçekleştirilen her faaliyettir.

Tüm politikalar yaşadığımız dünyadan etkilenir. Yeni bir hükümette oy kullanmak, yerel temsilcinizi yazmak veya nedenleri desteklemek olsun, biz vatandaşlar olarak yaşadığımız yasaları etkiliyoruz.

Lobicilik, bu durumda, genel olarak lobiciler olarak adlandırılan profesyonel halkla ilişkiler uygulayıcıları tarafından sağlanan organize katılımı ve savunuculuğunu tanımlar. Bu karmaşık bir alandır ve bunu uygulayanlar için genellikle politika, iş dünyası, iletişim ve hukuk hakkında sağlam bilgiye sahip olmayı içerir. Özünde şeffaf ve etik bir çerçeve gerektirir.

Lobicilik ÖRNEKLERİ,

Başlığı altında konuyu daha iyi kavramak için lobiciliğe örnek verecek olursak, Brüksel’de temsil edilen 28 Üye Ülkeyi, bulunduğumuz Avrupa Birliği kurumsal ortamı onu lobiciler için küresel bir hedef haline getiriyor. AB tarafından benimsenen politikalar, AB Üye Ülkeleri arasında dalgalanmakta ve küresel olarak AB’yi lobicilik faaliyetinin önemli bir merkezi haline getirmektedir.

Günümüzde lobicilik sosyal medyada etkisini göstermektedir.

Bunun en iyi yapıldığı yer ise TWİTTER aracıdır.

Bürokrasi ve politikaya mensup bir çok önemli şahsiyetin kullandığı bu platformdan yazılan fikirler, yazılar ve düşünceler kamuoyunda ve global çevrede büyük bir ses getirmektedir. Yine aynı şekilde buradan yürütülen çalışmalar da onları ve bulundukları mevkiyi büyük ölçüde etkiler.

Demokrasi, çeşitli sosyal, politik ve ekonomik aktörlerin politika oluşturma rolünde rol oynamaya çalıştığı çok katmanlı bir sistemdir. Küreselleşme ve yasal ve düzenleyici meselelerin uluslararası uzlaşması, lobiciler için genellikle çabalarını karar alıcıları ilgili tüm düzeylerde etkilemeye odaklanmanın şart olduğu anlamına gelir.

Lobicilik FAALİYETLERİ..

Amerikan Siyasal Yapısında Lobicilik | TESAD

Sorusu ile beraber lobicilik faaliyetleri hakkında da bilgi sahibi olmakta fayda vardır. Halkla İlişkiler çalışmalarıyla yürütülmektedir. Burada iletişim ve tanıtım etkenlerini doğru kullanıp insanları etkileyebilmek ve ikna edebilmek gerekir.

Günümüzde artık bu faaliyetler SOSYAL MEDYA aracılığı ile dijitale evrilmiştir. Bunun nedeni ise birçok insana ulaşmanın kolay olması ve medyanın interaktif özelliğidir.

Lobicilik KURALLARI Nelerdir ?

Lobiciler, tartışmayı umdukları konuyla ilgili belirli, ya da düzenledikleri bir literatürü ortaya koyabilirler.

Etkili iletişimi ve hitabet sanatını iyi bir üslup ve dil kullanarak, Meclis Üyelerine etkili bir edebiyatı sunabilirler.

Lobicilerden, özellikle saldırganlarsa, siyasi sloganlarla giyim eşyalarını çıkarmaları veya örtmeleri istenebilir.

Lobiciler Merkezi Lobiyi,

protesto etmek için bir platform olarak kullanamazlar.

Belirli Slogan ve Mottoları bulunabilir.

İmgesel ögeler ve dil kullanabilirler.

Yürütülen projeye göre taktik ve strateji uygularlar.

HALKLA İlişkiler...

Bu ve buna benzer yönergeler, Parlamentonun milletvekillerine lobi yapmak isteyen kişilerin kendilerini göstermesi ya da karşı tarafı etkilemek için baş vurdukları bazı yöntemlerdir. Yürütülen halkla ilişkiler faaliyetlerine göre çeşitlenebilmektedir.

Bu veriler Doğrultusunda

1.) Kuracağımız sistemle Ülkemiz Dünya'nın en büyük LOBİSİNE sahip olacaktır.

2.) Her ülkede Siyasetten, Askeri ve Sivil Kuruluşlardan ayrılmış ve ülkenin en önemli Lider ve Kanaat Önderlerinden oluşacak bir ÜLKE LOBİ Konseyi oluşturulacaktır.

3.) Bu Konsey üyeleri Ana Merkeze bağımlı olarak icraatlar da bulunacak ve tüm Faaliyetlerini Merkez Komuta Birimine raporlayacaklardır.

4.) Ülke Konseyi 21 kişiden oluşacaktır.

5.) Ülke Konseyi Başkanları her ay Merkezde toplantı yapacaklardır ve Genel Kurul Heyeti ile istişare toplantılarında bulunacaklardır.

6.) Her ülkede Şehir LOBİ Konsey alt birimleri oluşturulacak ve her şehirde 21 kişilik heyetler oluşacaktır.

7.) Bu şehir LOBİ Konseyleri tamamen Akademisyen ,Hukukçulardan ve İş insanlarından seçilecektir.

8.) Şehir Lobi Faaliyetlerinde bulunan tüm birimler Profesyonel kadrolardan oluşacak ve ücret karşılığında sistemin veri tabanını oluşturacaklardır.

9.) Enerji, Medya, Tarım ve Gıda , Savunma Sanayi ve STK'lar oluşacak her bir birim BARONLARI tespit edilecek ve tüm konsey Baronları 21 kişilik heyetin oylaması ve referansları ile seçileceklerdir.

10.) Tüm üyeler ve başkanlar kendi ülkelerinde Suç işlememiş ve Sicil kayıtlarını ibraz etmekle mükelleftirler.

11.) Dünya'nın en büyük HUKUK Ağını oluşturup 114 ülkede en az 100 kişilik HUKUK KONSEYİ BİRİMİ oluşturulacak ve bu konseyler Ülke Konsey Başkanına bağlı olacaktır.

12.) Bu hukuksal konsey birimi aynı zamanda 114 ülkedeki Ticari faaliyetlerimizde bizimle ve Çözüm ortaklarımız ile Profesyonel bir hizmet ağını oluşturacak ve Kurul üyelerinin olası bir Probleminde bu birimden yararlanılacaktır.

13.) Lobicilik AKADEMİSİ kurulacaktır. Bu akademiden Sertifika alamayanlar sistemde bulunamayacakladır.

14.) Her Ülke LOBİ Konseyi aynı zamanda kendi Ülkesinin menfaatlerini koruyacak ve bu konuda raporlar ve analizler hazırlayacaklardır.

15.) Her ülkedeki şehir Konseyi tüm plan ve programlarını kendi ülke başkanlığına sunacak ve onlardan Teyit almadan asla diğer ülke birimleri ile irtibata geçmeyeceklerdir.

16.) NBB LOBİ konseyi Tüm ülkeler başkanlarının oy birliği ile her 3 yılda bir başkanı değiştirme hakkına sahiptir.

17.) Tüm Ülke Başkanları Diplomatik hüviyete sahip olacaktır.

18.) Konsey Başkanı tüm ülkelerde yapılacak Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinde bulunacak ve Ülke Konsey başkanlarına Destek verecektir.

19.) Konsey Başkanı aynı zamanda Ülke Başkanlarını atama veya lağv etme hakkına sahiptir.

Saygılarımla

N.B

nbbtcholding.com.tr/

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar