forex

NBBTC Holding'in ''PANDEMİ EKONOMİSİ'' Manifestosu..

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
NBBTC Holding'in ''PANDEMİ EKONOMİSİ'' Manifestosu..
NBBTC,tüm Dünya'nın yaşadığı ekonomik darboğaza karşı,Dünya Ticaret Odaları Başkanlıklarına ve Tüm KOBİ kuruluşlarına, ekonomik çözüm olacağını düşündüğü Manifestosunu yayınladı.

7cLgw9

NBBTC Holding Genel Merkezinden yazılı açıklanan Manifestonun tam metni.

kyfBup

Dünya Ticaret Odaları Başkanlıkları ve KOBİ kuruluşlarının Bilgisine

AMACIMIZ..Saygıdeğer TİCARET ODALARI BAŞKANLARI  ve KÜÇÜK İŞLETME Ajansları  ile KARŞILIKLI OLARAK YARARLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ORTAK İŞBİRLİĞİ KURMA …

Ticaret ve Sanayi, Ulusal Ticaret, Uluslararası bir Ticaret Merkezi olarak, Bilim adamları, Küresel Ticaret, İş Geliştirme, Stratejik Planlama, İslami Fonlar ve Finansman gibi farklı alanlarında deneyimi ile, Araştırmacılar, Sanayiciler, Üreticiler, Uzmanlar ve Danışmanlardan oluşan çok uluslu elit grup ile benzersiz global iş platformu olan  NBBTC HOLDİNG Ticaret Platformumuzu tanıtmak istiyoruz.

Ayrıca Sürdürülebilir Kalkınma Girişimleri, Çevre Bilimleri, Endüstriyel Üretim, Hİ-TECH, diğer operasyonel hacmimiz arasında yer almaktadır.

 

dIwztL

Bu hedefi ,İstanbul merkezli olarak kuran  NBB TC kendi Bilgi, Deneyim, Teknik ve Mali Kaynakları, Uluslararası İlişkiler ve İstihdam İlişkileri ile insanlığa, çevre, ulusların ve toplulukların  yararına stratejik küresel ticaret ve yatırım programlarının geliştirilmesi için (114) seçici ülkede eşsiz bir iş platformuna sahiptir.

Stratejik planlarımızı yerine getirme taahhüdümüzün bir kanıtı olarak, ilk olarak Kenya Ulusal Ticaret ve Sanayi Odası (KNCCI) ,Nijerya Kosgeb Kuruluşu olan SMEDAN ve diğer Afrika  yatırım, ticaret, ve sanayi ile Kooperatiflere dayalı yetkililerle resmi olarak işbirliği yapmak istiyoruz.

Burada, NBB TC HOLDİNG A.Ş  ve başta Afrika olmak üzere, 114 Ülke Kurumlarımız arasında, gözden geçirme ve (MOU/MOA  için ) bir mutabakat Anlaşması yapmak amacıyla, tüm ülke Başkanlarımız  aracılığıyla Kurumlarınızın onayınızı almayı dört gözle beklerken, organizasyonumuzun  yönetici genel bakışımızı ve katılım teklifimizi size sunuyoruz.

xKhVpU

KOBI ve Sanayi/Ticaret Odaları ARACILIĞIYLA  

SME/MSME'LERLE  ŞU ŞEKİLDE  ETKİLEŞİME GİRMEYİ PLANLIYORUZ

 

Küçük, mikro işletmeler (Mse'ler), Orta ve büyük ölçekli işletmeler (MSMEs) üzerindeki etkileri ;

Birçok ülke düşük verimlilik artışı, zayıf ticaret ve yatırım ve artan veya sürekli olarak yüksek eşitsizlikle karşı karşıyadır.

Buna ek olarak, yeni sanayi devrimi, işin değişen doğası ve demografik değişiklikler de dahil olmak üzere büyük eğilimler yenilikçi politika çözümleri gerektirmektedir.

Küçük, mikro işletmeler (Mse'ler), Orta ve büyük ölçekli işletmeler (Mse'ler), üretken potansiyeli arttırmak, eşitsizliği azaltmak ve artan küreselleşmenin ve teknolojik ilerlemenin faydalarının paylaşılmasını sağlamak için kolektif hedefin merkezinde yer almaktadır.

Ayrıca, Msme'ler ülkelerin küresel ortamdaki diğer önemli dönüşümlere uyum sağlamasına, yeni fırsatları yakalamasına ve risklerin azaltılmasına katkıda bulunmasına yardımcı olabilir.

XZDXcv

Hükümetler bu artan küreselleşme, dijitalleşme ve yeni sanayi devrimi, işin değişen doğası, demografik değişiklikler ve Küresel/dairesel ekonomisinin yanı sıra düşük karbon ekonomisine geçiş gibi ekonomik ve toplumsal büyük dönüşümler çıkan fırsatları ve riskleri azaltmak kaçırmamak için yenilikçi çözümler arıyorlar.

Bu mega eğilimler, verimlilik ve Gelir Dağılımı ve politikanın kapsayıcı büyümeyi artırmak için oynayabileceği rol için geniş kapsamlı sonuçlara sahiptir.

Küçük, mikro işletmeler (MSE'LER), Orta ve büyük işletmeler (Mse'ler) verimliliği güçlendirmek, daha kapsayıcı büyüme sağlamak ve mega trendlere uyum sağlamak için anahtardır.

Büyüyen msme'lerin istihdam yaratma, inovasyon, verimlilik artışı ve rekabet gücü üzerinde önemli bir olumlu etkisi vardır.

5bQ2HU

Msme'ler, yaşam döngüsünün farklı aşamalarında ölçeklenebilir ve yenilik yapabilirler.

Yerleşik Msme'lerde yeniliği teşvik etmek, toplam üretkenliği artırabilir ve ücret boşluklarını daraltabilir.

Küçük, mikro-Orta ve büyük ölçekli işletmeler, genç, yenilikçi ve yüksek büyüme faktörleri, özellikle kadın işletme sahipleri de dahil olmak üzere belirli girişimci kategorileri, uygun formlarda ve hacimlerde finansmana erişimde sürekli zorluklarla karşı karşıyadır.

NBB TC, MSMEs finansmanında üst düzey ilkelere sahip olup, finansman araçlarının yelpazesinin genişletilmesinin hem talep hem de arz tarafındaki engelleri ele almak için kapsamlı yaklaşımlar gerektirdiğini vurgulamaktadır.

MSME'NİN nüfusu yaş, boyut, iş modeli ve girişimcilerin profili ve özlemleri açısından çok çeşitlidir. Sektörler, bölgeler ve ülkeler de dahil olmak üzere özellikleri ve performansları bakımından farklılık gösterirler. Bu farklılıkların politikaların nasıl tasarlandığı ve hedeflendiği üzerinde etkileri vardır.

Girişimciler tarafından risk alma ve deneyleri teşvik etmek ve iş büyüme potansiyelini teşvik etmek için kurumsal ve düzenleyici ortamlar da dahil olmak üzere elverişli bir iş ortamı gereklidir.

Birçok ülkede geniş kapsamlı reformlara rağmen, düzenlemenin karmaşıklığı, yüksek uyum maliyetleri ve verimsiz iflas rejimleri girişimcilik faaliyetinin önündeki en büyük engel olmaya devam etmektedir.

Girişimcilik yetkinliklerine, yönetim ve işgücü becerilerine, teknolojiye, inovasyona ve ağlara erişim, MSME'NİN büyümesini sağlamak için de kritik öneme sahiptir.

Çözüm Üretme politikamız,  mikro-KOBİ yaklaşımı yöresel politikaları izleme ve değerlendirme güçlendirmek olarak kapsayıcı büyüme için Mikro-KOBİ katkıları geliştirmek, olabilir.

Bugüne kadar, çok sayıda Msme, dijital teknolojilerin Sınırlı kullanımı nedeniyle teknolojik geçişin faydalarını elde edemedi. Çoğu ülkede, büyük firmalarla olan uçurum basit bağlantı ve web varlığı için dar olsa da, e-ticarete ve özellikle daha karmaşık uygulamalara katılım göz önüne alındığında bu boşluk genişlemektedir.

Dijital teknolojiler, Msme'lerin pazar zekasını geliştirmesini ve uzak pazarlara ve bilgi ağlarına nispeten düşük maliyetle erişmesini sağlar ve uluslararası faaliyete daha güçlü katılım MSME'NİN büyümesini artırabilir.

Bununla birlikte, Msme'ler dijital geçişte geride kalıyor ve ticaret engellerinden, yetersiz fikri mülkiyet korumasından ve altyapı ve kurumların kalitesinden orantısız bir şekilde etkileniyor.

Msme'lerin benimsenmesinin gecikmesi esas olarak Ar-Ge, insan kaynakları, örgütsel değişiklikler ve süreç yeniliği gibi tamamlayıcı bilgi temelli varlıklara yatırım yapılmamasından kaynaklanmaktadır  ve bu gecikme, teknolojik değişimi inovasyona ve verimlilik artışına dönüştürme kapasiteleri üzerinde etkileri vardır.

Ayrıca, Msme'ler, riski etkili bir şekilde değerlendirmek ve yönetmek için farkındalık, kaynak ve uzmanlık eksikliği nedeniyle dijital güvenlik ve gizlilik risklerini yönetmede belirli zorluklarla karşı karşıyadır.

Benimseme, yeni firmaların yetkililere meydan okumasını, verimli firmaların büyümesini ve verimsiz firmaların çıkmasını sağlamak için anahtar olan dijital pazarlarda sağlam rekabeti sağlayan örgütsel değişim ve inovasyona uygun becerilerin geliştirilmesi ve tamamlayıcı yatırımların geliştirilmesiyle yapılabilir.

 Ülkenizdeki Ticaret/Sanayi Odalarının ve KOBİlerinin sizin otoritenizle ve  işbirliğinizle,  Ülkeniz'de yapmaya hazır ve istekli olduğumuzun önemli noktaları bu tür kriterlerdir.

Bazı Msme'ler üretkenlik sınırında ve tüm yeni endüstrileri başlatan en yenilikçi firmalar arasında yer alıyor.

Bu firmalar, daha büyük şirketler tarafından ihmal edilen teknolojik veya ticari fırsatlardan yararlanabilir ve araştırma kuruluşları tarafından üretilen bilginin ticarileştirilmesini sağlayabilir.

9FpWhE

ANA HEDEFLER

 • Ticaret Odaları ve KOBİ geliştirme planlarının desteklenmesi.
 • SME/MSME ‘lerin finansal bağımsızlığına yardımcı olmak .
 • Sürdürülebilir kalkınma için Ülkenizin Büyük Kalkınma hamlesine katılmak için Kurumlarınızla  işbirliği yapmak
 • Bunun birlikte bazı uluslararası yatırımcıları ülkenize çekmek ve başarılı JV'LERİ kurmak için Sizin ile birlikte başarmak.

PjVr7z  ImUKKE

KİŞİSEL GELİŞİM VE SOSYAL EKONOMİK ETKİSİ

Bu girişimlerin birinci aşamasını tamamladıktan sonra, PROGRAMLARIMIZDAN herhangi birine katılacak olan her  SME/MSME  üyelerinin yaşam kalitesindeki farkı, gelişmiş fırsatları ve refahı deneyimlemesi beklenmektedir.

Bu projeler, kaynaklarını tam olarak kullanma kapasitelerini artıracak ve herkesi gelecekte kişisel gelişim için girişimcilik potansiyellerini kullanmaya motive edecektir.

Ülkenizdeki büyük  şehirler, vatandaşlarından elde edilen gelir, enerji kaynakları, teknoloji, sağlıklı ve güvenli ortamlar ve istihdam olanakları açısından kendi kendine yeterli akıllı şehirler olacak.

İşbirliği olarak SME/MSME  &  NBBTC HOLDİNG, Afrika başta olmak üzere diğer ülkeler  tarafından izlenecek eşsiz bir örnek olarak gösterilecektir.

1yvepc

MÜDAHALE ÖNERİSİ

İlk adım..

Ülkenin, öncelikli ihtiyaçlarına ve ulusal kalkınma planlarına göre MSME/SME & NBB TC HOLDİNG'in geliştireceği ve destekleyeceği altı (16) ana temel sektörü seçecektir.

Bunlar, programları başlatmak için teşvik edecek ve daha sonra (16) sektör faaliyetinin tamamı karşılanana kadar önümüzdeki altı ayda bir diğer sektörlere ilerleyecektir.

 

SME/MSME& NBB TC HOLDİNG Ortak Girişim Anlaşmasının imzalanması.

İşbirliği anlaşması imzalayarak, hem başkentinizde, hem de 81 ilde (Ülkemizde) NBB TC HOLDİNG merkezini başlatacağız.

Türkiye'de, uluslararası standart aktif, etkili ve üretken sanal ve/veya fiziksel ofislerimiz, ilgili ilk olarak prototiplerini kuracağımız Afrikalı şirketleri ve MSME'LERİ destekleyecektir.

bu platform, katılımcılar ve yararlanıcılar için muazzam faydalar ve avantajlar sunar. Afrikalı işletmelere, özellikle de SME/MSME operatörlerine muazzam değerler katmayı vaat ediyoruz,

Çünkü, ürünleri ve hizmetleri viral hale gelecek ve uluslararası sorunlara maruz kalmayacak, tanıtım kazanacak  , iş dünyasında daha yüksek verimlilik ve karlılığa yol açacak ve  sürekli korunarak büyüyeceklerdir.

 

İkinci Adım

Gelecekteki faaliyetleri ve projeleri koordine etmek için SME/MSME &  NBB TC için Kurumlarınızla birlikte koordinasyon ekibinin atanması

Kurulum ilk üç (3) yıl SME/MSME& NBB TC HOLDİNG geliştirme ve destek detaylı çalışma planları.

Her Ülkede Pilot Firma olarak önce İlk (100.000) SME/MSME üyesini almak ve barındırmak için çalışmak

U8H0YP

Bunlara Türkiyenin 81 ilinde ;

*Uzaktan Eğitim vermek

*Call Center’larla hizmet vermek

*Sanal Ofislerini açmak

*İş Geliştirme Modellerini sunmak için Danışmanlar atamak

*Hukuksal /Mali Danışmanlar atamak

*B2B sistemi yerine P2P (Partner to Partner) oluşturmak

*114 ülkede tanıtımlarını sağlamak

*114 Ülkede Aracı kurumlar olmadan Ürün,Hammadde,Teknoloji ve Know How desteği vermek vs

 

Üçüncü Adım..

Mevcut doğal ve düzenli kaynakları ve potansiyeli kullanmak için SMe&MSME  & NBB TC HOLDİNG Modern yatırım/yönetim iş planının hazırlanması.

Biz Osmanlı Tarihinden beri kurulan en kapsamlı, en aktif ve en Stratejik Platform olarak Yeni Bir Dünya Düzeninde özelikle Afrikalı Kardeşlerimizin yanında olacağız

Onların bir ortağı gibi, bir kardeş Firması gibi Dünya’daki tüm gelişmelerden haberdar edip aracı kurumlarla zaman ve itibarlarını kaybettirmeden kendilerine kucak açıyoruz

NBBTC Holding 114 Ülke Başkanı ve 81 il Başkanlığımız adına Manifestomuzdur.

 

zdMCX6


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Atmaca ve SOM yerli motorla vuracak! Geri sayım başladıÖnceki Haber

Atmaca ve SOM yerli motorla vuracak! Ger...

Başkan Erdoğan'dan ABD, Rusya ve Fransa'ya Azerbaycan ayarı!Sonraki Haber

Başkan Erdoğan'dan ABD, Rusya ve Fransa'...

Yorum Yazın

Rusya lideri Putin: Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı
Azerbaycan resmen duyurdu! 'Cehenneme gönderildi'
Macron’un kuyruğuna basıldı! Rusya'dan Fransa'ya Charlie Hebdo tokadı
Serok Ahmet : MHP'nin oyları benim olacak !!!!
Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı
Azerbaycan'dan Ermenistan'a büyük darbe! İki SU-25 uçağı düşürüldü.
Karabağın sözde lideri panik içinde: SİHA'lara hedef olmamak için sığınağa girdi
Yunan bile Macron’a dayanamadı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 29 Ekim'de 'Atatürk' diyemedi!
Türkler sokağa indi! Alçak saldırının ardından Fransa karıştı...
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Dahili ve harici düşmanlarımız olmaya devam edecek
‘Laikçi cahil’ yine şaşırtmadı! Fransa hakkında akılalmaz çıkış
Serok ahmet'den Bahçeli'ye iftira! "2023 seçimlerinde Erdoğan'ı ortada bırakacak"
Dertleri halk değil PKK
TELE 1'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk polisine ahlaksız iftira
CHP'nin Anketçisi Kemal Özkiraz rezil rüsva oldu!
Pakistan Başbakanı İmran Han’dan Müslüman ülkelerin liderlerine çağrı
Zonguldak’ın ilk milletvekili Tunalı Hilmi’nin heykeli açıldı
Demba Ba'dan Fransızlar'a flaş Erdoğan cevabı!
Bu nasıl bir ego? 29 Ekim töreninde ismi okunmayan CHP’li vekil ortalığı birbirine kattı

Başka haber bulunmuyor!

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar